responsive

Alis porodica

Osnivač: Svetozar B. Aćimović-Bata, rođen 1949. u Kraljevu. Školovanje i obrazovanje: Osnovna škola Sveti Sava u Beogradu, Osnovna škola Slobodan Princip Seljo U Beogradu (kasnije VIII beogradska gimnazija, sada III beogradska gimnazija) i IV kraljevački bataljon u Kraljevu, gimnazija Mirko Luković u Kraljevu i VIII beogradska gimnazija u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu, nedovršene postdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu na katedri privredno pravo-kodeks ponašanja multinacionalnih kompanija.
Radno iskustvo: NAVIP u Zemunu, na poslovima normativne delatnosti.
Usaglašavanje normativnih akata preduzeća sa zakonom, organizacija preduzeća, rad organa upravljanja preduzeća, zastupanje preduzeća pred sudovima i državnim organima.
Dvorana Doma sindikata u Beogradu, na poslovima normativne delatnosti, normativno uređivanje i ugovaranje estradnih programa, festivala, kongresa i drugih kulturnih i državnih manifestacija od najvišeg interesa, s obzirom da je u to vreme Dvorana Doma sindikata bila jedina reprezentativna dvorana u Beogradu, Srbiji i SFRJ.
Slavija film-Union film, na poslovima normativne delatnosti preduzeća, pravno I ekonomsko-finansijsko uredjivanje sistema udruživanja sredstava radi produkcije u kinematografiji, što je prvi uspešan pokušaj poslovanja kinematografije na tržišnim principima, ostvarena je najveća filmska produkcija, koja je pored serije komercijalnih I niskobudžetnih filmova ostvarila nekoliko antologijskih filmskih ostvarenja, Sećaš li se Doli Bel u koprodukciji sa Sarajevo filmom, kao I samostane produkcije Balkanski špijun, Život je lep I dr.
Ministarstvo prosvete Republike Srbije, na poslovima normativne delatnosti, samostalan rad na pravnom i tehničkom uobličavanju propisa iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, sporta, nauke, Srpske akademije nauka i umetnosti, učeničkog i studentskog standarda, sistema finansiranja ovih delatnosti, kao i zastupanje ovog ministarstva na odborima Vlade Republike Srbije i odborima Skupštine Republike Srbije.
Privatno preduzeće BMG u Beogradu, normativno uređivanje organizacije i poslovanja preduzeća, zastupanje, ugovaranje poslova iz delatnosti preduzeća (štampanje, marketing, izdavačka delatnost).
Savezna uprava carina, normativna delatnost, organizacija rada organa, organizacija i upravljanje kadrovskim resursima, zastupanje carinskog organa pred drugim državnim organima i sudovima.
Carinarnica Beograd, organizacija i rukovođenje Carinarnicom.
Radeći u privredi i državnoj administraciji postavljao sam sebi uvek nove ciljeve i izazove. Kada bih se ostvario u jednoj oblasti prava, želeo sam da upoznam nešto drugo i novo. Sa novim vekom i sa promenom društvenih odnosa u Srbiji, odlučio sam da zadam sebi još jedan cilj. Osnovao sam Alis.
Poslovna politika ALISA se bazira na organizaciji zasnovanoj na iznalaženju najprihvatljivije opcije tako da se ne ograničavamo na lokalnog partnera. Naši partneri-korespodenti su multinacionalne kompanije sa filijalama širom sveta čija nam je infrastruktura uvek na raspolaganju. Sa takvom podrškom i zahvaljujući slobodnom korišćenju moćne infrastrukture, u prilici smo da klijentima pružamo, pored klasične usluge transporta i organizaciju svih drugih poslova, kao i rešavanje eventualnih problema sa lokalnim organima u skladu sa lokalnim propisima širom sveta.
Od 2014. godine naši trenutni ali i novi klijenti u nama imaju partnera uz koga mogu svoj biznis da unaprede uz pomoc marketinskih mehanizama koje im nudimo.
Cilj nam je da kroz nase marketinske usluge postavimo nove standarde u ovoj oblasti.
U životu je najvažnije imati velike ciljeve, jer samo tako mogu da se ostvare mali.
Alis je porodična firma.
Porodica se širi.
Posao prati.


Bear

Alis logistika

responsive

TRANSPORT

Kompanija ALIS je osnovana kao firma koja svojim klijentima pruža organizaciju svih vrsta transporta. Do sada smo uspešno transportovali najrazličitije vrste proizvoda (velike vangabaritne mašine, kontejnersku robu, tečnosti, kamen). Destinacije na koje smo prevozili robu se nalaze na skoro svim kontinentima.

responsive

ŠPEDICIJA

Našim klijentima pružamo uslugu carinskog zastupanja u Republici Srbiji. Raspolažemo mrežom špedicija i u inostranstvu, tako da našim klijentima nudimo kompletnu logističku uslugu od mesta utovara do mesta istovara robe.

Naše reference

Citroen Henkel Hyundai Autopromet Opel Planum Ratko Mitrović Branco World Trade Berlin Chemie Europen
prikaži mapu
Prikaži kontakt formu
logo
ALIS d.o.o.
Logistics - Events - Marketing
Zarka zrenajnina 83, Opovo, Srbija

Office Beograd
Majora Branka Vukosavljevica 104
E: office@alis.rs
T/F: +381 11 21 62 103
M: +381 69 220 17 69
PIB 101559819